26/03/21 14:39

Triển khai tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

     Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ngày 23/3/2021, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành công văn triển khai tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đến các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp.
     Theo Thể lệ cuộc thi, nội dung thi tìm hiểu về: 1) Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. 2) Một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
     Cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và đặt đường link tham dự Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; Trang thông tin điện tử Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân; Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác.
     Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu hỏi dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.
     Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).
     Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của mội công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân nói chung và công chức ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử./.
     Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang