27/01/21 10:19

VKSND HUYỆN LONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021

     Chiều ngày 26/01/2021, VKSND huyện Long Điền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Thị Bắc – Viện trưởng VKSND huyện Long Điền, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó viện trưởng - Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

      Tại hội nghị, thủ trưởng đơn vị đã báo cáo đánh giá lại những kết quả của công tác kiểm sát năm 2020 và phương hướng hoạt động công tác năm 2021, đ/c Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 cũng như đề ra phương hướng hoạt động công đoàn năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 thanh tra việc thực hiện nội dung đăng ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; thanh tra việc quản lý sử dụng tài chính của đơn vị cũng như thanh tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, công chức trong cơ quan. Kết quả thanh tra nhận thấy cán bộ công chức và người lao động, tổ chức đơn vị không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có vi phạm trong việc thực hiện các quy chế của ngành và nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức hàng năm đã đề ra; không sai phạm trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, việc thực hiện thu chi tài chính.

      Sau khi thông qua các báo cáo trên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đ/c thủ trưởng đơn vị phát động phong trào thi đua năm 2021 cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư chi bộ. Hội nghị đã tiếp thu và thống nhất đưa vào Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2021 để toàn thể cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ và các chỉ tiêu thi đua đề ra trong năm 2021. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã thành công tốt đẹp./.

   
Tin bài: Vũ Văn Long  -  VKSND huyện Long Điền

Lên đầu trang