18/01/21 17:34

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2021

   Ngày 15/01/2021, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 triển khai công tác Kiểm sát năm 2021.

   Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh Hội nghị

   Về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Ngô Đức Thành, Ngô Xuân Thành và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Năm 2020, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cải cách tư pháp. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 03 tập thể thuộc VKSND tỉnh; công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 cho 06 cá nhân…

Đ/c Trần Văn Tuấn Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

   Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định mục tiêu trọng tâm: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, hoàn thành tốt khâu đột phá:“Đổi mới công tác cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí đối với đội ngũ cán bộ, công chức VKSND hai cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ”;

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

   Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Các tập thể nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối 

 

 Tin bài: Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang