12/01/21 09:48

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

      Ngày 12/01/2021, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng với các nội dung: (1) Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tám – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truyền đạt kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và những nội dung cụ thể của các Nghị quyết đại hội đến các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị.


(Báo cáo viên Trần Văn Tám – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình bày tại hội nghị)

     Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên, nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, người lao động, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.
     Trần Văn Tùng, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang