12/01/21 09:14

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ NĂM 2020

     Ngày 12/01/2021, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2020.
     Đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Thành –Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2020, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị - tư tưởng, xây dựng cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Đảng ủy VKSND tỉnh chỉ đạo các Chi bộ quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ đến từng đảng viên trong Chi bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu đề cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy và duy trì nề nếp. Công tác xây dựng tổ chức đảng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ ổn định.

     Lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Ngành và địa phương, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Ngành về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra...
     Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được duy trì có hiệu quả; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án trọng điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
     Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, kịp thời phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những khuyết điểm, hạn chế nhất định cần rút kinh nghiệm và phải quan tâm khắc phục, đó là: Hầu hết các Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng đã đăng ký với Đảng ủy, tuy nhiên có Chi bộ nội dung sinh hoạt chưa thật phong phú, có lúc còn chưa đúng lịch đăng ký, một số đảng viên sinh hoạt chưa đều đặn do đặc thù công tác của ngành liên quan đến công tác chuyên môn (xét xử, khám nghiệm hiện trường…) nên việc sinh hoạt Chi bộ của các đảng viên chưa thật đầy đủ. Trong công tác chuyên môn, vẫn còn tình trạng án hủy sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; một số đơn vị có án hủy nhưng không ban hành được kháng nghị; chưa kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định và chưa phát hiện được hết vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị...
     Kết quả trong năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và có 02 Chi bộ trực thuộc được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 05 Chi bộ trực thuộc được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 13/63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20,6%), 50/63 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (79,4%).
     Hội nghị đã thông qua Nghị quyết tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đảng viên và tổ chức đảng năm 2020, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


  (Đồng chí Mai Văn Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Linh đã đánh giá những thành tích mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Yêu cầu Đảng bộ đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật Đảng, thực sự tiền phong gương mẫu, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.
Lê Thị Vẹn, Phòng 10 - VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Lên đầu trang