30/12/20 20:14

BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

     Ngày 30/12/2020, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Tham gia buổi làm việc còn có đồng chí Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thời – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Ngô Đức Thành, Ngô Xuân Thành; các thành viên Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh.
     Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh đã trao Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trao Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021

     Năm 2020, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành cũng như theo kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2020 của VKSND tỉnh đề ra, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố bị Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục được duy trì có hiệu quả, tỷ lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thấp hơn chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành...
     Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Mai Văn Linh đã tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2020 của đơn vị, những khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất như: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát các vụ án hành chính và việc thi hành án hành chính, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các cơ quan hành chính và người dân; đề xuất Tỉnh ủy hỗ trợ kinh phí lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin, quan sát các phiên tòa trực tuyến cho Viện kiểm sát hai cấp, đảm bảo thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW; đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho VKSND tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Đồng chí Phạm Viết Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh và kết quả Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; yêu cầu Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh; yêu cầu VKSND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp ủy Đảng, các cơ quan tố tụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Trần Văn Tùng, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang