28/12/20 13:57

VKSND THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

   Sáng ngày 25/12/2020, VKSND thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Trọng Đức – Viện trưởng VKSND thành phố Bà Rịa, đồng chí Vũ Văn Lực - Phó viện trưởng - Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

   Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 và một số báo cáo tổng kết về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, về hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2020, báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2020 và phát động phong trào thi đua công đoàn cơ sở năm 2021.

   Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, của Chi bộ cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, cùng với sự phấn đấu tích cực của lực lượng đoàn viên công đoàn, đã góp phần giúp cho Ban chấp hành CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, hoạt động của cơ quan và phong trào Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình, Kết hoạch công tác, các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Các chế độ, chính sách của đoàn viên Công đoàn được lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ… Công đoàn đơn vị luôn hưởng ứng các phong trào văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, ngày thành lập ngành; luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, các chế độ về tiền lương, tiền thi đua khen thưởng và các chế độ khác theo quy định. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng toàn thể CBCC trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

   Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, CBCC tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác năm 2021, phương hướng, mục tiêu hoạt động của Cơ quan, Công đoàn trong năm tới và các giải pháp xây dựng Cơ quan, Công  đoàn vững mạnh. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đạt chất lượng cao, Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa đã thành công tốt đẹp.


     Tin bài: Vũ Văn Lực  - Phó viện trưởng VKSND thành phố Bà Rịa

Lên đầu trang