19/11/20 10:04

VKSND thị xã Phú Mỹ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Mỹ

   Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 211/QĐ ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Đoàn kiểm sát của VKSND thị xã Phú Mỹ do đồng chí Đặng Quang Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Mỹ. Đồng chí Trần Đình Long – Phó đội trưởng đội CSTHAHS và HTTP Công an thị xã Phú Mỹ báo cáo về công tác giam giữ và thi hành án hình sự, chế độ đối với người bị bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án ngày 20/08/2020 đến ngày 15/11/2020.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Nhà tạm giữ

   Qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Mỹ, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ nhận thấy công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời gian từ ngày 20/08/2020 đến ngày 15/11/2020 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phú Mỹ đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không phát hiện vi phạm trong việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo.


     Tin bài: Đinh Thị Vân Oanh - VKSND TX. Phú Mỹ

Lên đầu trang