19/11/20 09:44

VKSND TP. Vũng Tàu kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục THADS TP. Vũng Tàu

   Nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020 theo Quyết định trực tiếp kiểm sát số 97/QĐ-KSTHADS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS số 98/QĐ-KSTHADS ngày 16/10/2020.

VKSND thành phố Vũng Tàu trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu

   Qua kiểm sát trực tiếp thấy rằng: Phần lớn các vụ việc thi hành án được tổ chức thi hành theo đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật về thi hành án dân sự quy định. Quyết định thi hành án được ban hành phù hợp nội dung .Bản án, Quyết định của Tòa án, đúng thời hạn; Các loại quyết định về thi hành án dân sự được ban hành và thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. Các hồ sơ thi hành án được kiểm tra đều có sự tác động nghiệp vụ của Chấp hành viên. Đối với những vụ việc phức tạp đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án, quá trình tổ chức thi hành Chấp hành viên đã nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tích cực động viên, thuyết phục đương sự và người thân của đương sự tự nguyện thi hành trước khi thực hiện cưỡng chế thi hành án. Qua đó, đã góp phần giải quyết xong nhiều vụ việc và hạn chế thấp nhất việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

   Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm như: Chậm tổ chức thi hành án; Vi phạm trong việc thu chi tiền thi hành án; Áp dụng và ban hành Quyết định thi hành án không đúng căn cứ Luật quy định; Thực hiện việc thông báo về thi hành án cho đương sự, người có quyền nghĩa vụ liên quan không chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

   Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót nêu trên một phần do việc quản lý, chỉ đạo điều hành, việc đốn đốc, kiểm tra của lãnh đạo Chi cục chưa thực sự quyết liệt, sâu sát; Một phần do Chấp hành viên chưa thật sự tích cực tổ chức thi hành án, nhận thức và vận dụng các quy định của pháp luật vào tác nghiệp thi hành án dân sự đối với một số việc còn hạn chế.

   Từ những thiếu sót vi phạm của Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu được Đoàn kiểm sát kết luận, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu có biện pháp sửa chữa, khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót.


     Tin bài: Nguyễn Văn Tuyền –  VKSND TP. Vũng Tàu

Lên đầu trang