26/10/20 09:04

Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025

   Sáng ngày 23/10/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, Đảng ủy Khối Nội chính đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Mai Châu Khánh, bí thư Đảng ủy chủ trì.

   Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Mai Châu Khánh, Bí thư đảng ủy, trưởng phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ, đồng chí Nguyễn Văn Cường, phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ và toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ các cơ quan trực thuộc Đảng ủy khối.

Toàn cảnh Hội Nghị

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Châu Khánh thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 05/8 đến ngày 06/8 tại huyện Đất Đỏ đã ban hành Nghị Quyết số 11/NQ/ĐH ngày 06/8/2020 và Chương trình hành động số 01/Ctr/HU ngày 27/8/2020. Đồng chí cũng thông qua Nghị quyết của Đại hội đảng bộ về đánh giá tình hình những thuận lợi, thành quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ 05 năm 2015-2020. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới 2020-2025. Đặc biệt, địa phương đã thống nhất chọn hai khâu đột phá để tập trung thực hiện đó là:

   Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

   Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ tận tâm phục vụ nhân dân.

   Đồng chí Nguyễn Văn Cường thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Nội chính và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Nội chính lần II, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, địa phương để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác và tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân.

 

                 Tin bài: Đoàn Thị Thìn - VKSND H. Đất Đỏ

Lên đầu trang