15/10/20 20:01

VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2020

   Ngày 14/10/2020, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham dự Hội nghị Triển khai chính sách trợ giúp pháp lý năm 2020 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.
   Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 10/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Triển khai chính sách trợ giúp pháp lý năm 2020 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

 

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Hội nghị

 

   VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử cán bộ, Kiểm sát viên tham gia cùng Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tư vấn pháp luật về hình sự, dân sự, trình tự yêu cầu trợ giúp pháp lý… Trong đó, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, ma túy…; phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 người dân tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Hình ảnh tờ rơi tuyên truyền pháp luật
   

   Năm 2020, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực triển khai chính sách trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân; góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

   Tin bài: Phan Nguyễn Nhật Anh, Phòng 2 - VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang