08/10/20 14:24

Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức

   Trong thời gian quan, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, góp phần quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp của ngành.

   Để nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức kịp thời quán triệt các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Nhà nước, Viện KSND tối cao về công tác văn thư, lưu trữ; Đồng thời, bố trí một cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; bố trí kho lưu trữ, sử dụng giá, tủ đựng tài liệu để quản lý công văn, hồ sơ, tài liệu. Nâng cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, chống mối mọi, thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Kho lưu trữ VKSND huyện Châu Đức

   Thực hiện hoạt động nghiệp vụ về văn thư, cán bộ làm công tác văn thư – lưu trữ của đơn vị đã xây dựng, soạn thảo văn bản theo đúng Thông tư, Quyết định của Bộ Nội vụ, Viện KSND tối cao quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Quản lý, xử lý văn bản đến, đi đầy đủ kịp thời. Các văn bản khi tiếp nhận được chuyển Lãnh đạo Viện xử lý chuyển đến bộ phận, cá nhân giải quyết kịp thời, đảm bảo chính xác và giữ bí mật đúng theo quy định; Lãnh đạo Viện KSND huyện luôn chú trọng đến việc theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết văn bản đến, giao cho đơn vị, cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, giải quyết văn bản đến theo đúng thời hạn quy định. Còn đối với mỗi văn bản đi, văn thư lưu một bản và một bản lưu trong hồ sơ. Ngoài ra, công tác quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của pháp luật, chưa có trường hợp nào để xảy ra vi phạm.

   Về công tác lưu trữ, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã bố trí 01 kho lưu trữ  với diện tích khoảng 50 m² để lưu trữ hồ sơ tài liệu. Khối tài liệu hồ sơ các vụ án được lập hồ sơ, sắp xếp khoa học, việc tra cứu tìm hồ sơ, tài liệu được thuận tiện, nhanh chóng.

   Qua thực tế triển khai, cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và dịch vụ điện tử; có tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp cao, nhanh nhạy, thận trọng, tỷ mỷ trong công tác; thực hiện nghiêm việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; đảm bảo tính kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.

 

             Tin bài:  Phạm Thục Minh Đức - Viện KSND huyện Châu Đức

Lên đầu trang