17/09/20 15:46

Góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội là bị hại trong các vụ án hình sự

    Thực hiện Công văn số 4101/VKSTC - C2 ngày 11/9/2020 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về việc góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội là bị hại trong các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức nghiên cứu, góp ý Dự thảo và gửi về Văn phòng Viện KSND tỉnh bộ phận Thống kê tội phạm qua hộp thư điện tử: thongke_brvt@vks.gov.vn chậm nhất là ngày 21/9/2020 (Thứ Hai).

Các đơn vị tải Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn tại đây: GopYDuThaoBieuMauvaHDBMTK NCTN.rar

Lên đầu trang