30/07/20 14:12

VKSND TX. Phú Mỹ Trực Tiếp Kiểm Sát Việc Thi Hành Án Hình Sự Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Phú Mỹ

   Sáng ngày 29/07/2020, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ thời điểm kểm sát từ 01/05/2019 đến ngày 01/07/2020. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Đặng Quang Nam – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ.

   Đồng chí Trịnh Minh Cảnh – Phó trưởng Công an phường Phú Mỹ và đồng chí Lê Văn Khương – Phó chủ tịch UBND phường Phú Mỹ báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu.

VKSND TX. Phú Mỹ kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ

   Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại địa phương, các hồ sơ đầy đủ các bản tự nhận xét theo quy định mới tại Luật thi hành án hình sự và Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Một số hồ sơ bị án đã đủ các điều kiện theo quy định, tuy nhiên địa phương vẫn chưa lập hồ sơ xét giảm thời gian thử thách án treo cho các bị án.

   Đồng chí Trịnh Minh Cảnh – Phó trưởng Công an phường Phú Mỹ và đồng chí Lê Văn Khương – Phó chủ tịch UBND phường Phú Mỹ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát rút kinh nghiệm khắc phục tình trạng trên.


   Tin bài: Vân Oanh - VKSND TX. Phú Mỹ

Lên đầu trang