22/06/20 13:54

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền

   Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 15 đến 19 tháng 6 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hưng, Long Điền, Tam Phước, An Nhứt (thời điểm từ 01/5/2019 đến 31/5/2020).

Đoàn Kiểm sát làm việc tại xã Phước Hưng

   Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện Long Điền.

   Kết quả kiểm sát cho thấy, nhìn chung Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

   Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chuyển đến Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: Ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; định kỳ hàng tháng nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo và án cải tạo không giam giữ được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng; Ủy ban nhân dân các xã đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện cho các bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng.

Đoàn Kiểm sát làm việc xã Phước Tỉnh

   Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân các xã nêu trên còn có một đơn vị vi phạm như: thiếu biên bản bàn giao hồ sơ thi hành án giữa chủ tịch Ủy ban nhân dẫn xã và người được phân công giám sát giáo dục, khi thay đổi người trực tiếp giám sát giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo chủ tịch Ủy ban nhân dẫn xã không ban hành quyết định thay đổi người trực tiếp giám sát giáo dục; Sổ theo dõi người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo ghi không đầy đủ các cột mục. Vi phạm khoản 1 điều 68 Luật thi hành án hình sự.

   Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã ban hành 06 kết luận yêu cầu Ủy ban nhân dân xã có vi phạm khắc phục và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn trong thời gian tới.

 

    Tin bài: Trần Minh Hùng - VKSND H. Long Điền

Lên đầu trang