18/06/20 15:56

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

   Sáng ngày 18/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành làm việc với VKSND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Ban Pháp chế từ đầu nhiệm kỳ (2016) cho đến nay.

   Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BPC ngày 12/6/2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Pháp chế do đồng chí Nguyễn Tấn Phong – Phó Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Pháp chế. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh…

   Về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Viện trưởng và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

   Trên cơ sở 09 kiến nghị của các Đoàn giám sát của Ban Pháp chế tại Báo cáo số 136/BC-BPC ngày 27/11/2017 và Báo cáo số 76/BC-BPC ngày 11/7/2019 của Ban Pháp chế, VKSND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị như: Sau khi nhận được kiến nghị của Ban Pháp chế, VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai đến Viện kiểm sát hai cấp, thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kiến nghị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót; phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra; không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

    Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những ý kiến đánh giá những hạn chế, thiếu sót; đánh giá những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

   Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Phong đánh giá cao những biện pháp, giải pháp mà Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai, thực hiện cũng như những kết quả đã đạt được về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Viện kiểm sát hai cấp cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

 

     Tin bài: Trần Văn Tùng VPTH- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang