12/06/20 14:57

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

   Ngày 12/6/2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

   Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Kim, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự Đại hội còn có các thành viên của Tổ công tác số 2 - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Ngô Đức Thành – Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Hoàng Minh Kim Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản; tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong đơn vị cơ bản ổn định. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đều được triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời; phát triển và kết nạp được 07 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra); công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã chuyển biến tốt, trở thành nề nếp, có tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và cơ quan VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ quan ban hành nhiều văn bản trong việc xây dựng văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi viết về chủ đề “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”, cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân…

Đ/c Ngô Đức Thành Bí thư Đảng ủy báo cáo chính trị tại Đại hội

   Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Kim, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; yêu cầu Đảng bộ nhiệm kỳ mới đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết kịp thời, triệt để các vụ trọng án, án trọng điểm, án tham nhũng, nhất là các vụ cấp ủy theo dõi; tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội   

   Đại hội đã bầu ra 06 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

   Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền và các đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc xây dựng Đảng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đoàn kết thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan trong cả nhiệm kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật Đảng, thực sự tiền phong gương mẫu, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Đ/c Ngô Xuân Thành Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

    MỘT SỐ HÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đ/c Hoàng Minh Kim tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ trước nhận hoa lưu niệm

Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ trước chụp hình lưu niệm với các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025    

Các Đ/c Đảng viên tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

 

   Tin bài: Lê Thị Vẹn -Phòng 10, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang