09/03/20 08:42

CÔNG ĐOÀN VIỆN KSND THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2015-2020

   Chiều ngày 05/3/2020, Công đoàn Viện KSND thành phố Bà Rịa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy Chi bộ, tập thể lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKS tham dự Đại hội.

           Đ/c Trần Trọng Đức - Viện trưởng đơn vị phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Thay mặt BCH công đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Dũng- Chủ tịch công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn VKS nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025,.v.v.. Ban chấp hành công đoàn VKS dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể lãnh đạo Viện đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác hàng năm và trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết đã đề ra. Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, công đoàn VKS tiếp tục đề ra phương hướng và nhiệm vụ nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, phát huy những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động..v..v.. Tất cả công đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa; có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. Đại hội thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung đại hội đề ra.

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ trưởng đơn vị đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục phát huy thành tích đạt được; khắc phục những hạn chế để xây dựng Công đoàn Viện kiểm sát ngày càng vững mạnh; đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, công đoàn VKS nâng cao cách thức hoạt động hiệu quả hơn nữa trên cơ sở phối hợp chặt chẽ cấp ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Viện.

   Đại hội cũng đã  tiến hành bầu ra ban chấp hành công đoàn mới (03 đồng chí), bầu đại biểu tham dự Đại hội công đoàn cấp trên tổ chức (02 đồng chí).

                                            Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025   

    Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được ngành và địa phương giao phó; xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân TP.Bà Rịa  đã thành công tốt đẹp.


      Tin bài: Đ/c Trần Trọng Đức.

Lên đầu trang