10/02/20 14:47

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG “HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG” NĂM 2020

   Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi thành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc công khai đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động” trên Trang thông tin điện tử thuộc thẩm quyền quản lý, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động”. Cụ thể, như sau:

   I. Danh sách lấy ý kiến:

   - Tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì (theo tiêu chuẩn cống hiến) đối với bà Lê Thị Đầy – Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   - Tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba (theo tiêu chuẩn cống hiến) đối với ông Vũ Xuân Rồng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   II. Thời gian lấy ý kiến:

   10 ngày (Từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020).

   III. Hình thức tham gia ý kiến:

   Mọi ý kiến tham gia bằng cách gửi văn bản về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; địa chỉ: Số 326, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc địa chỉ Email: vpthvksbrvt@yahoo.com.vn.

Lên đầu trang