10/01/20 09:34

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2020

   Ngày 08/01/2020, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai công tác Kiểm sát năm 2020.

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Phạm Đình Cúc - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" hai năm liên tục 

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019; tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2018-2019; tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 03 tập thể; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc; công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 cho 08 cá nhân…

Đ/c Phạm Đình Cúc - Viện trưởng VKSND tỉnh trao cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối cho các tập thể  

   Năm 2020, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” , hoàn thành tốt khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” và những nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

 

   Tin bài: Trần Văn Tùng - VPTH VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang