18/12/19 08:23

CHI BỘ PHÒNG 7 & 8 ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

   Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 27/KH-ĐUVKS ngày 03/9/2019 của Đảng ủy VKSND tỉnh BR - VT về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Được sự nhất trí và chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh BR – VT tại Kế hoạch số 39/KH-ĐUVKS ngày  11/12/2019, hôm nay Chi bộ Phòng 7&8 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có:

    1. Đồng chí: Hoàng Minh Kim, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

    2. Đồng chí: Lê Thị Nga, chức vụ: Phó ban tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

    3. Đồng chí: Nguyễn Thu Hồng, chức vụ: Chuyên viên ban tổ chức Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

    4. Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ, chức vụ: Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

    5. Đồng chí: Ngô Đức Thành, Chức vụ: Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh,  Phó Viện trưởng VKSND tỉnh BR - VT.

     6. Các đồng chí là Bí thư các chi bộ thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh.

    Đại hội có mặt 07 đảng viên trên tổng số 07 đảng viên được triệu tập.

    Đại hội đã nghe đồng chí Trương Minh Nghị, Bí thư Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020, thông qua các nghi thức của Đại hội; Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội; Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ công tác Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 và đ/c Ngô Xuân Thành báo cáo Kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; Thông qua tờ trình về việc bầu cử Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

   Tại Đại hội, các ý kiến của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cơ bản đều nhất trí với các báo cáo của Chi bộ, ngoài ra các ý kiến còn đóng góp bổ sung vào báo cáo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ và phương hướng nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2017 – 2020, nhằm nêu lên những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ, xây dựng và phát triển Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                         Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

   Kết quả Đại hội bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, gồm: Đồng chí Trương Minh Nghị, giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Huỳnh Hùng Cường, giữ chức Phó bí thư Chi bộ.

 

     Tin bài: Trần Thị Hoa - Phòng 8

 

Lên đầu trang