06/12/19 14:08

Thực hiện phần mềm Biểu mẫu Thống kê về phòng, chống ma tuý

   Hiện nay Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã xây dựng xong phần mềm Biểu mẫu thống kê ma tuý theo quyết định ban hành số 169/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 4 năm 2019. Thực hiện Công văn số 5630/VKSTC-C2 ngày 22/11/2019 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị:

   Phòng 1 VKSND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu cập nhật vào phần mềm ở hai kỳ thống kê : Kỳ 06 tháng năm 2019 thời điểm tính từ 01/11/2018 đến 30/4/2019; Kỳ thống kê năm 2019 thời điểm tính từ 01/11/2018 đến 31/10/2019. Các đơn vị liên hệ với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để được cài đặt phần mềm. 

  Các đơn vị gửi số liệu về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin theo địa chỉ: thongkebrvt@gmail.com trước 11 giờ ngày 10/12/2019 (Thứ Ba).

Các đơn vị tải tài biểu mẫu, hướng dẫn tại đây: BIEUMAUMATUYMOI.rar

 

Lên đầu trang