07/11/19 14:24

VKSND H.Đất Đỏ ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm

   Trong năm 2019, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đất Đỏ đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nên đã phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội xảy ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đạt được những kết quả như trên ngoài sự phối hợp của các Cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác như: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Đất Đỏ,…

   Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, trình độ dân trí cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật còn thấp nên tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn tiềm ẩn và phức tạp. Một số loại tội phạm về sở hữu, ma túy, xâm hại tình dục,… có chiều hướng gia tăng; tệ nạn cờ bạc, nghiện hút ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tình hình an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Đặc biệt nổi lên là tình hình tội phạm về ma túy với khối lượng lớn hơn, hành vi phạm tội tinh vi, thủ đoạn manh động, đối tượng ngày càng trẻ hóa. Là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

   Thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố 21 vụ/ 24 bị can, xét xử 26 vụ/31 bị cáo về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó, số bị can bị khởi tố sinh sống trên địa bàn huyện Đất Đỏ đều trong độ tuổi thanh niên, đoàn viên từ 16 đến 30 tuổi, trong đó có 02 bị can là nữ, 01 bị can dưới 18 tuổi, tăng 06 vụ/08 bị can so với cùng kỳ năm 2018.

   Nguyên nhân khách quan:

   - Tác động của mặt trái sự phát triển nền kinh tế thị trường và sự gia tăng các tệ nạn xã hội;

   - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, liên tục, đôi khi còn mang tính hình thức nên tác dụng còn hạn chế;

   Nguyên nhân chủ quan:

   - Ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức xã hội của các đối tượng còn hạn chế, không được giáo dục vì bỏ học sớm, có lối sống buông thả, hưởng thụ mà không chịu lao động;

   - Sự thiếu quản lý chặt chẽ của gia đình, nhà trường và các tổ chức Đoàn thể xã hội ;việc chăm sóc, giáo dục hướng nghiệp cho thanh thiếu niên còn bị hạn chế;

   - Chất lượng giáo dục văn, thể mỹ và giới tính trong các trường học, tổ chức đoàn thể chưa cao;

   Để công tác phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương, loại trừ các nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ kiến nghị đồng chí Bí thư Huyện Đoàn huyện Đất Đỏ, với tư cách là Thủ lĩnh của Đoàn thanh niên huyện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình thực hiện một số nội dung:

   - Thực hiện thường xuyên và thích hợp các phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho lứa tuổi thanh thiếu niên; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình thanh niên phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong địa bàn khu dân cư.

   - Chỉ đạo Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương giáo dục cảm hóa các thanh thiếu niên có lối sống chưa lành mạnh, chậm tiến bộ sau cai nghiện hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

   - Tổ chức và chỉ đạo các tổ chức đoàn đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm thu hút thanh thiếu niên tham gia hoạt động phong trào, vui chơi lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Phối hợp đào tạo, dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên.


    Bài viết : Đoàn Thị Thìn - VKSND H. Đất Đỏ

Lên đầu trang