09/10/19 09:09

VKSND huyện Đất Đỏ trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố

   Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan điều tra công an huyện Đất Đỏ. Qua kiểm sát nhận thấy, cơ quan điều tra công an huyện Đất Đỏ đã thực hiện việc mở sổ thụ lý đầy đủ, việc ghi chép, cập nhật phản ánh được quá trình tiếp nhận, phân loại, xác minh và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.  Việc gửi thông báo tiếp nhận, thông báo xử lý tin báo, tố giác về tội phạm cho Viện kiểm sát và người tố giác được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn luật định. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an huyện Đất Đỏ vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: Chậm ra quyết định trưng cầu giám định thương tích, vi phạm Điều 207, BLTTHS; hồ sơ sau khi đã tiếp nhận, Điều tra viên được phân công không tiến hành ghi lời khai mà để cán bộ điều tra ghi, ký biên bản, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 38 BLTTHS; Điều tra viên chưa thu thập đủ các tài liệu, thông tin liên quan trong quá trình giải quyết tin báo. Việc lập biên bản quả tang chưa đầy đủ gây khó khăn cho công tác đấu tranh, chứng minh tội phạm; Một số hồ sơ còn vi phạm thời hạn đề nghị gia hạn xác minh tin báo theo khoản 2, Điều 147 BLTTHS.

VKSND huyện Đất Đỏ kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan điều tra công an huyện Đất Đỏ   

   Ngoài ra, qua kiểm sát, đơn vị đã phát hiện vi phạm đối với công an thị trấn Đất Đỏ trong việc chậm chuyển các hồ sơ tố giác đến công an huyện để giải quyết theo thẩm quyền, vi phạm khoản 3, Điều 146 và khoản 5, Điều 8, Thông tư liên tịch số 01/2017.

   Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đơn vị đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT công an huyện và công an thị trấn Đất Đỏ thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm để đảm bảo hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định pháp luật.

 

        Tin bài: Trần Minh Quế - VKSND huyện Đất Đỏ

Lên đầu trang