02/10/19 11:04

VKSND TP. Bà Rịa phối hợp Toà án Tổ chức Phiên toà rút kinh nghiệm vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất"

   Ngày 01/10/2019, tại Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Bà Rịa đã phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thanh Liên và bị đơn ông Lê Văn Xoài (Phần đất tranh chấp có nguồn gốc là 2 (thửa 46 và 582) trong 4 thửa được tách năm 2010 từ lô đất 4387m2 tại xã Hòa Long – Bà Rịa thuộc các thửa 182 và 46 tờ bản đồ số 28 và 27 (nay là 36) của bà Huỳnh Thị Khỏe và đã được UBND thị xã Bà Rịa cấp giấy CNQSDĐ.

Hình ảnh tại phiên tòa

   Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên qua việc hỏi tại phiên tòa đã làm rõ: nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, cải tạo đất; Bà Liên sở hữu thửa đất số 46 và ông Xoài sở hữu thửa đất số 582 theo hợp đồng chuyển nhượng và đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Việc chuyển nhượng và cấp giấy đúng theo quy định của pháp luật. Diện tích đất tranh chấp là 105.8m2  và nguyên nhân tranh chấp là trong quá trình mua bán khi bàn giao thực địa bà Liên đã không yêu cầu cơ quan chức năng đo đạc, cắm mốc giới mà tự hai bên đo đạc với nhau dẫn đến việc xác định ranh giới không đúng với ranh do UBND Tp. Bà Rịa xác định khi tách thửa và cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vì vậy khi ông Xoài thực hiện Quyền sở hữu của mình đối với tài sản dẫn đến giữa bà Liên và ông Xoài có việc tranh chấp. Ranh hiện trạng ông Xoài sử dụng phù hợp với ranh cấp giấy chứng nhận QSDĐ do UBND Tp. Bà Rịa xác định mốc giới.

   Sau khi Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án Hội đồng xét xử nghị án và quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.

   Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân Tp. Bà Rịa đã họp lấy ý kiến nhận xét đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các ý kiến tham gia đều có chung nhận định: Thẩm phán và Kiểm sát viên đã làm tốt vai trò của mình tại phiên tòa, chuẩn bị đề cương hỏi rõ ràng, cụ thể làm rõ từng vấn đề trong vụ án để giải quyết vụ án thấu tình đạt lý.

 

    Tin bài: Khuất Thị Thu Hà - VKSND TP. Bà Rịa

Lên đầu trang