26/09/19 09:53

Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội khoá XIV

Thực hiện Công văn số: 4329/VKSTC-C2 ngày 23/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khoá XIV; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BÀ Rịa - Vũng Tàu yêu cầu:

 Các đơn vị gửi số liệu tháng 9 và phụ lục, phiếu xét xử về phòng thống kê tội phạm trước 15 giờ ngày 01/10/2019.

  Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng Excel. Lưu ý mẫu này có nhiều chỉ tiêu khác với mẫu 10 tháng báo cáo quốc hội vừa qua và gửi về phòng thống kê tội phạm trước 15 giờ ngày 01/10/2019.

   Tải mẫu bảng Excel tại đây: Cuc2_CVYCTKPhucVuXDBCQuocHoiXIV .zip

   Vì thời hạn Cục thống kê tội phạm yêu cầu gấp nên đề nghị các đơn vị cố gắng thực hiện.

Lên đầu trang