19/09/19 02:20

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (Sửa đổi)

    Thực hiện công văn số 4184/VKSTC-C2 về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi) để hoàn thiện Hệ thống các biểu mẫu thống kê. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung mới và góp ý để hoàn thiện Hệ thống các biểu mẫu thống kê gửi về VKSND tỉnh. Khi nghiên cứu, góp ý, các đơn vị tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

   - Các tiêu chí thống kê đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng các báo cáo của Ngành chưa? Cần sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ những tiêu chí nào?

   - Các tiêu chí thống kê có phù hợp với quy định của pháp luật không? Có chính xác, rõ ràng không? Có khả năng thu thập không?

   - Các hướng dẫn đã đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào?

   - Dự báo những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và các kiến nghị, đề xuất khắc phục?

   Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị góp ý nghiêm túc, có chất lượng và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và CNTT qua hộp thư điện tử thongkebrvt@gmail.com trước 16h ngày 25/9/2019 (Thứ Tư).

 Các đơn vị tải Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi) và Hướng dẫn tại đây: HeThongBieuMauTKSuaDoi.zip

Lên đầu trang