13/09/19 00:31

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN QUÝ III NĂM 2019

   Ngày 13/9/2019, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2019 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Phạm Đình Cúc – Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện (điểm cầu VKSND tỉnh). Tham dự tại 08 điểm cầu các VKSND cấp huyện là các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

                                                                       Toàn cảnh Hội nghị   

    Hội nghị đã nghe các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong quý III cũng như trong 9 tháng năm 2019. Kết quả, trong 9 tháng năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được một số kết quả như: Không có bị can nào đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố bị Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự, lao động được Tòa án cấp phúc thẩm xét xử, chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung  ở một số đơn vị là 0% như: Bà Rịa, Châu Đức, Long Điền… một số chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản theo Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao) đã hoàn thành. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: Số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm hai cấp ở các lĩnh vực còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số vụ án cấp phúc thẩm hủy liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát còn xảy ra (hình sự: 01 vụ, dân sự: 04 vụ)...

    Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Cúc yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại những chỉ tiêu nghiệp vụ chưa đạt, có biện pháp, giải pháp để thực hiện trong thời gian còn lại để hoàn thành đạt và vượt những chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra. Lưu ý các đơn vị tăng cường thực hiện khâu đột phá năm 2019 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bám sát và phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các vụ án trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2019./.

 

      Tin bài: Trần Văn Tùng – Văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang