06/09/19 14:49

Kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh BR-VT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể với những nội dung như file đính kèm.

   Tải kế hoạch tại đây: Kehoachtochucdaihoichibo.rar

Lên đầu trang