06/07/19 14:06

VKSND HUYỆN XUYÊN MỘC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

   Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tích cực hưởng ứng “Tháng hành động, phòng chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 27/4/2017 giữa Công an huyện - Viện kiểm sát huyện - Tòa án huyện Xuyên Mộc và Kế hoạch số 1550/KH-CAH-HTTP ngày 27/5/2019 của Công an huyện Xuyên Mộc. Trong hai ngày 02 và 03 tháng 7 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với nhà tạm giữ tổ chức về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người đang chấp hành hình phạt tù tại nhà tạm giữ về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật trợ giúp pháp lý, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, Luật thi hành án hình sự và đặc biệt nhấn mạnh nội dung tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy và các quy định về tội phạm ma túy của BLHS năm 2015.

VKSND H. Xuyên Mộc tham gia tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy và các quy định về tội phạm ma túy của BLHS năm 2015.

   Với hình thức hình thức như: Trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật, tác hại của ma túy đối với đời sống con người và xã hội, xem phóng sự “Phía sau bản án”, thảo luận giữa các can phạm nhân với báo cáo viên. Qua đó, giúp người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình phạt tù nhận thức được những lỗi lầm của mình để tự học tập, rèn luyện phấn đấu, sớm hòa nhập cộng đồng, tránh xa môi trường ma túy sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù.


     Tin bài: Nguyễn Trí Dũng - VKSND H. Xuyên Mộc

 

Lên đầu trang