03/06/19 15:42

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN THAM GIA XÂY DỰNG TỦ SÁCH CHI BỘ ẤP, KHU PHỐ NĂM 2019

   Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BTGTU ngày 28/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT và Kế hoạch số 220-KH/HU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về việc “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố”.

   Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền phối hợp cùng với các chi bộ gồm: Chi bộ Thanh Tra – Tư pháp, Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự, Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin và Chi bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng, tiến hành tham gia xây dựng tủ sách pháp luật tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương.

   Vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019, Đồng chí Mai Thị Bắc – Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát tham gia bàn giao tủ sách chi bộ tại trụ sở ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Tham gia buổi bàn giao có đồng chí Kiều Minh Lý – Bí Thư xã Tam Phước và đồng chí Từ Văn Tấn – Bí thư ấp Phước Lăng.

 

     Tin bài: Phan Phúc Huy – Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền

Lên đầu trang