13/05/19 10:26

Kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản trong vụ án hình sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ

   Căn cứ vào bản án số 46/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, bản án số 40/2018/HS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ quyết định thi hành án số 427/QĐ-CCTHA ngày 01/4/2019; Quyết định  thi hành án số 513/QĐ - CCTHA ngày 03/5/2019 của Chi cục thi hành dân sự huyện Đất Đỏ. Ngày 10/5/2019 Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tiến hành tiêu huỷ vật chứng trong vụ án hình sự theo luật định.

    Tham gia Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản gồm Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là thành viên, đại diện cơ quan chuyên môn.

   Các vật chứng đưa ra tiêu huỷ của vụ án gồm có: 12000 gói thuốc lá nhãn hiệu JET.

   Sau khi kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản theo đúng nội dung của bản án. Hội đồng tiêu hủy tiến hành tiêu hủy số thuốc lá trên bằng hình thức đốt cháy.

   Kiểm sát viên VKSND huyện Đất Đỏ tham gia kiểm sát quá trình tiêu hủy vật chứng và đánh giá: Thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy được thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thi hành án dân sự.


     Tin bài: Nguyễn Minh Khuê - VKSND Huyện Đất Đỏ.

Lên đầu trang