23/01/19 10:01

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2019

      Thực hiện Công văn số 254/LĐLĐ  ngày 12/12/2018 của LĐLĐ tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/01/2019 của LĐLĐ huyện Long Điền về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019, nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức bảo đảm gắn liền với sự lãnh đạo của Chi bộ và chế độ thủ trưởng cơ quan theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018 và rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng Nghị quyết hoạt động năm 2019.

      Vào lúc 14 giờ, ngày 22/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Thị Bắc – Bí thư chi bộ, đồng thời là thủ trưởng đơn vị chủ trì hội nghị cùng toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị CBCC

      Tại  hội nghị, thủ trưởng đơn vị đã báo cáo đánh giá lại những kết quả của công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng hoạt động công tác năm 2019, đ/c Trần Thị Lành - chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 cũng như đề ra phương hướng hoạt động công đoàn năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 thanh tra việc thực hiện nội dung đăng ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; thanh tra việc quản lý sử dụng tài chính của đơn vị cũng như thanh tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, công chức trong cơ quan. Kết quả thanh tra nhận thấy cán bộ công chức và người lao động, tổ chức đơn vị không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có vi phạm trong việc thực hiện các quy chế của ngành và nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức hàng năm đã đề ra; không sai phạm trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, việc thực hiện thu chi tài chính. Trong năm, Ban thanh tra nhân dân không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các hiện tượng bất thường nào trong tổ chức của đơn vị mà yêu cầu Ban thanh tra làm việc.

      Sau khi thông qua các báo cáo trên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đ/c thủ trưởng đơn vi phát động phong trào thi đua năm 2019 cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư chi bộ. Hội nghị đã tiếp thu và thống nhất đưa vào Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2019 để toàn thể cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ và các chỉ tiêu thi đua  đề ra trong năm 2019. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã thành công tốt đẹp./.


                   Tin, ảnh: Trần Thị Lành – Viện KSND huyện Long Điền

Lên đầu trang