14/01/19 10:08

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2019

   Ngày 11/01/2019, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

   Đến dự Hội nghị có đồng chí Lương Trí Tiên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Tòa án, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Lê Thị Đầy Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Năm 2018, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quán triệt, thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đặc biệt thực hiện tốt khâu đột phá năm 2018:“Tăng cường số lượng, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng công tác thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự”.  Với những kết quả và thành tích đã đạt được, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 03 tập thể; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc; công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho 02 cá nhân.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận Cờ thi đua ngành

   Năm 2019, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện mục tiêu: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu của Viện kiểm sát hai cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Trí Tiên đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2018, cần phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng chí Tiên cũng lưu ý VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, duy trì có hiệu quả mối quan hệ phối kết hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đ/c Lương Trí Tiên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

   Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Lê Thị Đầy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trí Tiên và hứa trong năm 2019, tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá và các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục một số tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Toàn cảnh Hội nghị

   *MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ 

 

       

              Tin bài: Trần Văn Tùng - VPTH VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang