05/12/18 10:09

Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

   Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

   Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

  Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”.

   Các đơn vị tải Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP tại đây: Thongtulientichso05-2018ngay12-11-2018.PDF

Lên đầu trang