09/11/18 14:21

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 tại viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc.

Sáng ngày 08/11/2018, đoàn Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Thời – Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở ngành thành viên, làm việc tại VKSND huyện Xuyên Mộc. Đoàn kiểm tra nghe ông Võ Danh - Phó Viện trưởng VKSND huyện Xuyên Mộc báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được  và những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, quá trình triển khai thực hiện hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại viện kiểm sát nhân huyện.

           Đoàn Kiểm tra làm việc với VKSND huyện Xuyên Mộc 

   Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm như việc cần kiểm sát chặt chẽ việc giải thích quyền của đối tượng được thụ hưởng trợ trợ giúp pháp lý trong tất cả các giai đoạn tố tụng, việc giải thích phải được lập bằng văn bản ( theo mẫu hướng dẫn của thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 ), việc giải thích của người tiến hành tố tụng phải được sử dụng bằng ngôn ngữ dễ hiểu để người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đạt được: phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Công an huyện cùng Tòa án huyện. Tất cả các trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý đối với các vụ án hình sự  đều được giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và  hướng dẫn để làm thủ tục trợ giúp pháp lý và mở sổ theo dõi đối với các trường hợp này. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân huyện về việc cần quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo việc phối hợp thực hiện liên ngành, trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực Dân sự chưa được quan tâm.

   Kết thúc buổi làm việc, ông Hồ Văn Hùng – giám đốc sở Tư pháp  thay mặt Đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc; yêu cầu quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò của trợ giúp pháp lý trong việc bảo đảm quyền con người nói chung và quyền của người được trợ giúp pháp lý nói riêng./.

 

      Tin bài: Trần Thanh - VKSND H. Xuyên Mộc

Lên đầu trang