26/10/18 09:09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2018

Tải danh sách công chức đủ điều kiện dự thi tại đây: Thi KSV 2018.zip

Lên đầu trang