24/10/18 10:28

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

   Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-KTĐNCTW ngày 13/9/2018 của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương về việc kiểm tra và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Ngày 23/10/2018, Đoàn kiểm tra của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương gồm các thành viên thuộc 08 bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án  nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) do đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - đại diện Kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Thi đua – Khen thưởng tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

    Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    Tiếp đón Đoàn kiểm tra, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Viện trưởng, đồng chí Vũ Xuân Rồng -  Phó Viện trưởng và các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Về phía lãnh đạo địa phương có sự tham dự của đồng chí Võ Văn Nam – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Khối trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2018).

    Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiểm tra việc thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng. Đoàn kiểm tra đánh gia cao việc hưởng ứng, tham dự đầy đủ các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động cũng như hoàn thành tốt Kế hoạch Thi đua – Khen thưởng đã đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra còn chỉ ra những thiếu sót trong công tác Thi đua – Khen thưởng và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để phản hồi với Ban Thi đua – Khen thưởng Chính phủ trong thời gian tới./.

 

      Tin bài: Trần Văn Tùng (VPTH)

Lên đầu trang