17/10/18 15:54

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

   Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 31/KH-VKS ngày 28/02/2017 của VKSND huyện Châu Đức về việc “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ” trên địa bàn huyện. Ngày 16/10/2018, VKSND huyện Châu Đức phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

   VKSND huyện Châu Đức luôn xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân trên địa bàn huyện là một trong những khâu công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiều năm qua. Năm 2018, để nối tiếp truyền thống đó, VKSND huyện Châu Đức tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trên địa bàn thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Cán bộ VKSND huyện Châu Đức phối hợp với cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho người dân tại Trụ sở thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc

   Đến dự và tham gia có ông Phan Xuân Lâm – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức, bà Hoàng Thị Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Hùng – Trưởng Chi nhánh TGPL số 3 cùng cán bộ tư pháp UBND xã Đá Bạc và cán bộ VKSND huyện Châu Đức.       

  Thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc với đặc điểm dân cư phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số Châu Ro, nhận thức của người dân về các chính sách pháp luật còn hạn chế. Xuất phát từ vị trí địa lý cũng như đặc điểm về nhận thức của người dân, VKSND huyện Châu Đức đã phối hợp cùng cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh chọn thôn Lồ Ồ để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, hoạt động như: Phát các tài liệu, văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; trực tiếp giải đáp các vấn đề mà người dân có ý kiến thắc mắc….Nội dung tuyên truyền, giải đáp rất phong phú, đa dạng liên quan đến những quy định mới của Luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật…

   Thông qua những hoạt động trên đã giúp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, cũng như hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Châu Đức./.

 

         Tin bài: Phan Xuân Lâm - VKSND huyện Châu Đức

Lên đầu trang