12/10/18 10:42

Người có trình độ đại học chuyên ngành trở lên mới được hành nghề mua bán di vật, cổ vật

   Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia chỉ được cấp cho người có trình độ đại học chuyên ngành trở lên.

   Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).

Hình minh họa

   Theo như quy định cũ, tiêu chí cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật... chỉ cần người đó có trình độ chuyên môn hoặc am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, thì nay, tại Nghị định số 142/2018/NĐ-CP, chứng chỉ này chỉ được cấp cho người có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc là thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo nêu trên và đã thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật.

   Bên cạnh đó, liên quan tới việc kinh doanh cổ vật thì tại Nghị định mới quy định cơ sở kinh doanh giám định cổ vật chỉ cần đảm bảo các điều kiện sau: Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký; có ít nhất 3 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giảm bớt 02 điều kiện kinh doanh giám định cổ vật so với quy định trước đây).

       

    Tin bài: Đồng Thị Huế - VPTH

Lên đầu trang