10/10/18 15:45

Thông báo về việc thu học phí tại Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP.HCM

   Ngày 14/9/2018, Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP.HCM ban hành thông báo số 304/TB-T3 về việc thu học phí đối với các học viên về học tại Nhà trường. Từ ngày 15/9/2018 các học viên sẽ phải nộp tiền học phí (khoản tiền này từ trước tới giờ học viên không phải đóng).

   Hiện tại nhà trường chưa chấp nhận việc thu học phí bằng chuyển khoản mà học viên phải nộp bằng tiền mặt, do vậy các đồng chí tham gia theo học tại trường cần chuẩn bị thêm khoản tiền này để đóng cho nhà trường. Mức thu học phí cụ thể xin xem trong file đính kèm.

   Tin bài: Thu Nguyệt - VPTH

Lên đầu trang