09/10/18 15:07

Quy định mới về chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

   Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức là học viên tham gia các lớp bồi dưỡng trong nước sẽ được hưởng các khoản chi bồi dưỡng sau:

   - Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: tối đa không quá 200.000 đồng/học viên;

   - Chi hỗ trợ:

   + Một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;

   + Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết);

   + Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ);

   + Chi một phần tiền ăn, tiền nghỉ, tiền đi lại cho học viên đi khảo sát, thực tế;

   + Chi kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

   + Chi hỗ trợ cán bộ công chức là nữ, là dân tộc thiếu số.

   Ngoài ra, Thông tư còn đưa ra mức chi bồi dưỡng cho giảng viên, báo cáo viên đào tạo và các khoản chi phí liên quan được sử dụng trong bồi dưỡng cán bộ, công chức.

   Thông tư 36/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/6/2018 và bãi bỏ Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010.

   Tải thông tư 36/2018/TT-BTC tại đây: thong-tu-36-2018-tt-btc.pdf

    

    Tin bài: Thu Nguyệt - VPTH

Lên đầu trang