07/09/18 14:38

VKSND huyện Châu Đức tham gia phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

    Ngày 07/9/2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Đức đã mở phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với các trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện đề nghị “Xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước” do người phải thi hành án có đủ điều kiện miễn, giảm theo quy định.Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã chủ động trao đổi, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhằm đảm bảo việc đề nghị xét miễn, giảm được đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

                             Phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS

    Tại phiên họp, Chấp hành viên đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Đức đã trình bày tóm tắt hồ sơ, đề nghị xét miễn 09/10 việc có phần tiền còn lại dưới 5.000.000 đồng và 01/10 việc xét giảm nghĩa vụ thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhưng hiện người phải thi hành đã thi hành được một phần nghĩa vụ, không có tài sản để thi hành, đã quá thời hạn 05 năm nhưng vẫn chưa có điều kiện thi hành. Đối chiếu với quy định của pháp luật (tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 61 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thông tư liên tịch số 12/TTLT ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước), đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đã phát biểu ý kiến thống nhất xét miễn, giảm 10 việc với tổng số tiền là 41.629.000 đồng.

    Sau khi xem xét các hồ sơ, tổng hợp ý kiến đề nghị của Chấp hành viên và ý kiến thống nhất của Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ trì phiên họp đã ra các Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với những vụ việc và số tiền thi hành án nêu trên.

    Công tác kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thiết thực, được thực hiện thường xuyên tại địa phương, góp phần làm giảm số lượng án tồn đọng kéo dài khó thi hành và thể hiện được chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật và Nhà nước./.

 

      Tin bài: Hoàng Trọng Toại - Viện KSND huyện Châu Đức

Lên đầu trang