10/09/18 09:11

Hội Luật gia huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 đến 2021

   Vào lúc 08 giờ ngày 07/9/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Điền, hội Luật gia huyện Long Điền đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đến dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Hoa Vinh – Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Trịnh Đình Quang – Chánh văn phòng Hội luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và toàn thể hội viên Hội luật gia huyện Long Điền.

   Tại buổi tập huấn, đồng chí Trịnh Đình Quang – Báo cáo viên Hội luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã báo cáo các đề mục về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở gồm 06 chuyên đề:

   Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật.

   Chuyên đề 2: Tuyên truyền miệng – Một cố kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

   Chuyên đề 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tư vấn pháp luật.

   Chuyên đề 4: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý.

   Chuyên đề 5: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

   Chuyên đề 6: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

                Toàn cảnh buổi tập huấn

  Sau buổi tập huấn các hội viên Hội luật gia huyện Long Điền đã nắm bắt được các kỹ năng cơ bản về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân hiện nay.

 

    Tin bài: Hoàng Thị Huyến – Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền

Lên đầu trang