29/08/18 07:01

Đánh giá công tác quản lý án hình sự trong nghành Kiểm sát nhân dân


 

      Các đơn vị tải đề cương báo cáo "Đánh giá thực trạng công tác quản lý án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân" tại đây: Đề cương báo cáo.PDF

 

Văn phòng tổng hợp

Lên đầu trang