26/07/18 12:45

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 KHỐI NỘI CHÍNH

             Chiều ngày 24/7/2018 tại Trại giam Xuyên Mộc, các cơ quan, đơn vị khối, ngành Nội chính đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2018. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh (đơn vị Khối trưởng). Thành phần Hội nghị gồm: Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

          Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo đơn vị Khối phó thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch thi đua đã được phát động, tiến hành đăng ký, ký kết giao ước thi đua trong nội bộ cơ quan đơn vị và giữa các đơn vị trong khối, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                            Toàn cảnh hội nghị

           Tại hội nghị, từng đơn vị đã trình bày, thảo luận những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo sơ kết thi đua, chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị trong 6 tháng cuối năm. Thông qua phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và người lao động các cơ quan trong Khối, tích cực thi đua vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành và của mỗi đơn vị. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng, thực hiện đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong Khối; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của Khối thi đua các cơ quan Nội chính trong các Khối, Cụm thi đua thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát hiện các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để kịp thời biểu dương, nhân rộng, khen thưởng đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của tỉnh BR-VT. 


            Tin bài: Hồng Hạnh - VPTH

Lên đầu trang