11/07/18 10:59

Thay đổi địa chỉ truy cập ứng dụng Công nghệ thông tin

       Các đơn vị cấp huyện thiếp lập lại địa chỉ truy nhập máy chủ của phần mềm họp trực tuyến Vmeet theo hướng dẫn như hình bên dưới. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với phòng Thống kê tội phạm để được hướng dẫn.

Lên đầu trang