22/05/18 09:45

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi KSV năm 2018

            Thực hiện Kế hoạch số: 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2018. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, căn cứ vào kết quả tổng hợp nhận xét, đánh giá công chức, rà soát của phòng Tổ chức cán bộ. Ngày 21/5/2018, Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành họp, căn cứ quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, căn cứ nhu cầu Kiểm sát viên của các khâu công tác, của các đơn vị. Uỷ ban Kiểm sát thảo luận và thống nhất thông qua danh sách cử cán bộ, công chức dự thi các ngạch Kiểm sát viên năm 2018 có danh sách kèm theo.

           Các đơn vị tải danh sách và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi tại đây:

HuongDanLamHoSoDangKyDuThi.rar

 

            Tin bài: Phòng TCCB

Lên đầu trang