18/04/18 15:06

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành kiến nghị trong hoạt động kiểm sát xét xử hình sự.

           Qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong hoạt động xét xử hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhận thấy: Trong thời gian vừa qua, hoạt động xét xử của các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chấp hành tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự.

          Tuy nhiên, từ ngày Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành (01.01.2018), các Tòa án cấp huyện, thành phố đã có vi phạm như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 262 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp…Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp…”. Từ ngày Luật có hiệu lực đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa nhận được bản án của Tòa án cấp sơ thẩm (trừ Tòa án nhân dân huyện Châu Đức). Vi phạm trong việc giao, gửi bản án nêu trên của Tòa án đã ảnh hưởng đến chất lượng kiểm sát bản án và quyền kháng nghị phúc thẩm trên một cấp của Viện kiểm sát cấp trên.

         Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử, ngày 05.4.2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  chỉ đạo các Tòa án cấp huyện thực hiện đúng quy định của BLTTHS.

 

          Tin bài: Huỳnh Hùng Cường- Phòng 7

Lên đầu trang