28/02/18 10:51

Xây dựng báo cáo và phụ lục Chỉ tiêu nghiệp vụ quý I năm 2018.

       Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để chuẩn bị cho công tác giao ban quý I năm 2018, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện, các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh xây dựng báo cáo và phụ lục chỉ tiêu nghiệp vụ quý I năm 2018.

        Các đơn vị tải tài liệu hướng dẫn làm báo cáo quý và văn bản hướng dẫn các chỉ tiêu thi đua khen thưởng năm 2018 tại đây : TÀI LIỆU LÀM BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2018.rar

Lên đầu trang